KutyaJó Kalandok

Részt vettél már a KutyaJó Kalandok foglalkozásán? Töltsd ki kérdőívünket!KutyaJó Kalandok Játszóház három korcsoport számára kínál terápiás kutyákkal játékos foglalkozásokat Zalaegerszegen és Nagykanizsán havi rendszerességgel.

Helyszínek:

ZALAEGERSZEG, DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR (DEÁK TÉR 6.)

NAGYKANIZSA, PANNON EGYETEM (ZRÍNYI M. U. 18. 1. em B103 terem)

Bővebb információ és jelentkezés: https://www.facebook.com/KutyaJoKalandok/  KutyaJó Kalandokról

A KutyaJó Kalandok célja, hogy a családok számára minőségi időtöltési lehetőséget kínáljon, miközben hasznos ismereteket szerezhetnek a felelős állattartásról és igazodva az életkori sajátságokhoz ingergazdag, játékos légkört teremtsen a gyermekek számára képességeik kibontakoztatásához. 

Csapatunkban Tolnai Tímea pedagógus gondoskodik a KutyaJó Kalandok szakmai hátteréről, hogy a terápiás kutyákkal történő állatasszisztált foglalkozás ne csak szórakoztató, de minőségi időtöltés is legyen. A foglalkozások havonta egyszer valósulnak meg Nagykanizsán és Zalaegerszegen és adott évszak/ünnep köré szerveződnek.

A játszóház alapja egy komplex pedagógiai programcsomag, mely igazodik az Országos Óvodai Alapprogramhoz és a Nemzeti Alaptantervhez. A programcsomagot Tolnai Tímea (magyar-tantervfejlesztő tanár, állatasszisztált foglalkozásvezető, terápiás tanuló kutya felvezető) állította össze és Dr. Nagy Erzsébet és Szécsi Lászlóné terápiás kutya felvezetők egészítették ki munkájuk során szerzett tapasztalatuk alapján.

A foglalkozásokra korcsoportonként 12 gyermek regisztrálhat (tetszőleges számú kísérővel), a regisztráció a KutyaJó Kalandok Facebook oldalán meghirdetett eseménynél Doodle oldalon keresztül, illetve telefonon, vagy SMS-ben lehetséges elérhetőség megadásával.

A foglalkozások helyszínei és várható időpontjai:

Zalaegerszeg - Deák Ferenc Megyei Könyvtár (Zalaegerszeg, Deák tér 6.) 2018.04.14, 05.19, 06.16, 07.21, 08.11

Nagykanizsa - Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz (Nagykanizsa, Zrínyi u. 18.) B103 terem 2018.04.21, 05.26, 06.23, 07.28, 08.25


A foglalkozáson terápiás vizsgát tett, gyakorlott terápiás párosok dolgoznak: Dr. Nagy Erzsébet Andi nevű terápiás kutyájával és Szécsi Lászlóné Pedro terápiás kutyájával; illetve két terápiás vizsgára készülő terápiás tanuló kutya segédkezik: Pablo (felvezető: Szécsi Lászlóné) és Zserbó (felvezető: Tolnai Tímea).

Partnereink: @Zalaegerszegi Kutyasuli, @Deák Ferenc Megyei Könyvtár, @Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza, @TerapiasAndi, @Pedrouszi, @TerápiástanulóZserbóaKutyAngyal


Bővebb információ:

Tolnai Tímea (szakmai vezető) +3630/629-7115

Dr. Nagy Erzsébet (terápiás kutya felvezető-Zalaegerszeg) +3630/820-6133

Szécsi Lászlóné (terápiás kutya felvezető-Nagykanizsa) +3670/637-5943

Csoportjaink


Cseperedő gyermekek számára 0-3 éves korig az ünnepkörök köré szerveződő foglalkozások során ismerkedés a másodlagos szocializációs közeggel, szociális kompetenciák, kommunikációs kompetenciák fejlesztése mellett mozgásos, ritmusos, zenés tevékenységek, inger gazdag környezet biztosítása az egészséges fejlődéshez.

Tipegő gyermekek számára 3-6 éves korig testi érettség motorok képességek egészséges fejlődéséhez szükséges ingerek biztosítása (mozgásos feladatok), értelmi képességek egészséges fejlődéséhez szükséges játékos feladatok (figyelem, koncentráció, memória, ok-okozati tényezők felismerése), érzelmi képességek egészséges fejlődésének elősegítése (szabálytudat, késleltetés, társadalmi normák), szociális képességek fejlesztése (én - közösség viszonya), anyanyelvi képességek fejlesztése (szókincs fejlesztés), kommunikációs kapcsolatteremtő és kapcsolattartó képességek alakulásának elősegítése a szükséges környezet megteremtésével.

Lépegető gyermekek számára 6-12 éves korig kognitív kompetencia alapképességei: a gondolkodási képesség, tudásszerző (ismeretszerző, problémamegoldó, alkotó), kognitív kommunikációs (ábraolvasási, ábrázolási, beszéd-, beszédértési, olvasási, fogalmazási) képesség, tanulási képesség; szociális kompetencia alapképességei: szociális kommunikációs, kontaktuskezelési, kötődési, szervezési, érdekérvényesítési (együttműködési, vezetési, versengési) képesség fejlődéséhez szükséges támogató környezet biztosítása, játékos feladatok révén.


Cseperedők

KutyaJó Kalandok 0-3 éves korig

A legkisebbeket mondókákkal, énekekkel és egyszerű mozgásos játékokkal várják a terápiás kutyáink (Andi és Pedro).

A foglalkozások konkrét pedagógiai célok köré szerveződnek, pedagógus vezetésével zajlanak, adott évszakok és ünnepkörök köré szerveződve.

Az egyes játékokat ölben a szülővel együtt, vagy önállóan játszhatják a gyermekek.

Tipegők

KutyaJó Kalandok óvdásoknak

Az óvodás korú gyerekeket az országos óvodai alapprogramhoz illeszkedő, és az abban meghatározott tevékenységi formákhoz és feladatokhoz illeszkedő játékos feladatok várják. 

A foglalkozások konkrét pedagógiai célok köré szerveződnek, pedagógus vezetésével zajlanak, adott évszakok és ünnepkörök köré szerveződve.

Az egyes játékokban egyénileg, páros vagy csoportos munkaformában vesznek részt a gyerekek.


Lépegetők

KutyaJó Kalandok általános iskolásoknak

Általános iskola alsó tagozatos tanulói számára a Nemzeti Alaptanterv által meghatározott kulcskompetenciák mentén szerveződnek a foglalkozások, konkrét pedagógiai célok mentén, az egyes évszakokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódva.

A játékos foglalkozásokat pedagógus vezeti.

Az egyes játékokban egyénileg, páros vagy csoportos munkaformában vesznek részt a gyerekek.