MOL Gyermekgyógyító Program 2019

A pályázat címe: KutyaJó Kalandok, A program jellege: Élményterápia

Projekt időszak: 2019.10.01-2020.07.31. - A COVID-19 járványhelyzetre való tekintettel a pályázatkezelő jóváhagyásával a projektidőszak 2021.07.31-el zárul.

A MOL Gyermekgyógyító Program a krónikusan beteg, fogyatékkal élő vagy a lelki egészség szempontjából veszélyeztetett gyerekek gyógyulását, rehabilitációját elősegítő élmény- és művészetterápiás programokat támogat.

Zala megyében 2019-ben a Zalai Kutyabarátok Egyesülete 700.000 forint értékben nyert forrást a program keretében élményterápia megvalósítására.

A Zalai Kutyabarátok Egyesülete 2012-ben alakult azzal a céllel, hogy a felelős állattartást elősegítése, illetve segítse a kutyatartókat a kutya helyének megtalálásában a 21. századi ember életében és a társadalomban. Ennek érdekében széles spektrumú oktatást, tanfolyamokat szervez a családi kutyatartók számára, kezdve a kutyaválasztási tanácsadástól, a kutyaovin, kölyökkutya-tanfolyamon keresztül a haladó foglalkozásokig.

2016 óta terápiás kutyás tevékenységgel is bővült az egyesület tevékenységköre. A Zalai Kutyabarátok Egyesületének Terápiás csoportjában hét tanúsítvánnyal rendelkező terápiás kutya tevékenykedik felvezetőikkel: Dr. Nagy Erzsébet - Andival, Szécsi Lászlóné - Pedroval, Tolnai Tímea - Zserbóval, Schné Tamásné - Zsuzska, Agg Viktória - Szofi, Gróf Krisztián - Blanka, Nagy Kata - Zara.

Egyesületünk több Zala megyei bentlakásos, köznevelési- és közoktatási-, egészségügyi intézménnyel, egyesülettel és civil szervezettel áll együttműködésben, melynek keretében meghatározott heti óraszámban tart állatasszisztált foglalkozásokat pedagógiai kísérővel.

A Terápiás csoport tagjai 2018 márciusától KutyaJó Kalandok címmel indított Zalaegerszegen három korcsoport számára állatasszisztált játszóházat terápiás kutyákkal és pedagógussal.

Fentiek mellett a Terápiás csoport rendszeresen együttműködik több helyi egyesülettel és civilszervezettel, így a Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesületével, a Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesületével, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének helyi szervezetével,a Down-Mosolyambulancia Egyesülettel, valamint a Zala Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házzal. Utóbbival a tanév során közoktatási- és köznevelési valamint felsőoktatási intézményekben, a nyári időszakban pedig táborokban tartanak állatasszisztált érzékenyítő foglalkozásokat fogyatékos témákban tapasztalati szakértőkkel (érintett előadókkal).

A pályázat rövid összefoglalója

A KutyaJó Kalandok programmal a pályázati időszakban 9 alkalommal tart a Terápiás csoport állatasszisztált élményterápiát Down-szindrómás gyermekek számára, melyet egy ötnapos tábor zárna. A KutyaJó Kalandok célja, hogy a helyi Down-szindrómás gyermekek számára olyan iskolán kívüli, szabadidős minőségi időtöltést kínáljunk, melyre egyébként nem lenne lehetőségük. A gyermekek a foglalkozások alatt terápiás kutyák bevonásával ismerkedhetnek meg a felelős állattartással, és ingergazdag környezetben fejlődhetnek szociális- és kognitív kompetencia alapkészségei. 

A havi rendszerességgel ismétlődő foglalkozások során a gyerekek ismereteket szerezhetnek az őket körülvevő környezetről, állatvilágról, melyeket aztán egy ötnapos erdei tábor során a gyakorlatban is alkalmazhatnának. 

A Down-szindrómás gyermekek nyári (szünidei) napközbeni ellátása a környéken nem megoldott, többségi táborokban nem fogadják őket kellő humán erőforrás hiányában. A tábor során a gyermekek számára munkaidőben kínálnánk élmény jellegű, terápiás kutyákkal asszisztált programokat szakemberek (pedagógus, gyógyped. asszisztens, táncoktató, zeneterapeuta, szociálus munkás, terápiás kutya felvezető) bevonásával.

A program fő célkitűzése

A KutyaJó Kalandok célja, egy olyan hiánypótló tevékenység biztosítása a Down-szindrómás gyermekek számára mely minõségi idõtöltést biztosít, miközben hasznos ismereteket szerezhetnek a felelõs állattartásról és igazodva az egyéni sajátságokhoz ingergazdag, játékos légkört teremtsen a képességeik kibontakoztatásához. A program közvetlen célja a résztvevõk minõségi idõtöltésének biztosítása, a szociális kompetencia alapképességeinek (szociális kommunikációs, kontaktuskezelési, kötõdési, szervezési, érdekérvényesítési (együttmûködési, vezetési, versengési) képesség) és a kognitív kompetencia alapképességeinek(a gondolkodási képesség, tudásszerzõ (ismeretszerzõ, problémamegoldó, alkotó), kognitív kommunikációs (ábraolvasási, ábrázolási, beszéd-, beszédértési, olvasási, fogalmazási) képesség, tanulási képesség) fejlesztése; közvetett célja pedig, az élményterápia során a résztvevõk mentális- lelki- és fizikai egészségének megõrzése, elõsegítése.

A program célcsoportja

A csoport létszáma: 10-15 fő

A megvalósításban partnereink:

MOL Alapítvány

Down Mosolyambulancia Egyesület

Korán Érkeztem Közhasznú Egyesület